AKTUALNOŚCI

---------------------------------

 STOWARZYSZENIE

---------------------------------

 STATUT

---------------------------------

 OGŁOSZENIA

---------------------------------

 KONTAKT

---------------------------------

 ARCHIWUM

---------------------------------

 PUBLIKACJE

---------------------------------

 BYLI WŚRÓD NAS

---------------------------------

A K T U A L N O Ś C I

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWODY STRZELECKIE

W dniu 14 września br. odbyły się zawody strzeleckie organizowane przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy w Sieradzu. Zawody upamiętniały Dzień Wojska Polskiego i Rocznicę Września 1939r. Na strzelnicy w Okręglicy zebrało się 8 drużyn służb mundurowych z Sieradza i z Łasku. W dwóch konkurencjach strzelanie z pistoletu wojskowego i z kbks uczestniczyły po 3 osoby z każdej drużyny. Drużyna naszego Stowarzyszenia w składzie:

Ludwik Moczydłowski, Tadeusz Gajdziński i Andrzej Desput  zdobyła 3 miejsce i brązowy medal w konkurencji strzelanie z pistoletu wojskowego.

Najlepsi byli koledzy i koleżanka z Łasku.

Bardzo dobrze zorganizowane zawody posłużyły do doskonalenia naszych umiejętności strzeleckich i były okazją do spotkania z kolegami z którymi przez wiele lat uczestniczyliśmy w strzelaniach w Naszej Jednostce.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO W SIERADZU

Obchody Święta Wojska Polskiego zostały zainaugurowane 14 sierpnia w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. Prelekcje poprowadzili przedstawiciele bractwa rycerskiego, bractwa kurkowego, Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Strzelcy Kaniowscy” oraz Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Główne uroczystości 15 sierpnia rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele garnizonowym. Po zakończeniu mszy zgromadzone delegacje, zaproszeni goście i mieszkańcy miasta przemaszerowali na plac przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie w obecności kompanii honorowej 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, pocztów sztandarowych i pododdziałów brygady odbył się uroczysty apel. Uroczystości towarzyszyło odczytanie Apelu Pamięci, salwa honorowa i złożenie kwiatów przed pomnikiem. Wiązankę kwiatów złożyła też delegacja naszego Stowarzyszenia. Część oficjalną zwieńczyła wojskowa defilada.

Po zakończeniu uroczystości rozpoczął się festyn żołnierski, któremu towarzyszył koncert wychowanków Klubu 15 BWD i Miejskiej Orkiestry Dętej z Sieradza. Uczestnicy mogli zwiedzać stoiska grup rekonstrukcyjnych – strzelców kaniowskich, rycerzy i braci kurkowych oraz podziwiać sprzęt wojskowy z okresu II wojny światowej. Dużym zainteresowaniem cieszył się sektor minerski, strzelnica, stoisko klubu brygady oraz plenerowe studio fotograficzne. Swój pokaz przygotowali ponadto przedstawiciele Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi oraz żołnierze z Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku. Na wszystkich czekała tradycyjna żołnierska grochówka którą sponsorowało nasze Stowarzyszenie.

Piękna pogoda i ciekawe stoiska sprawiły, że licznie przybyli na festyn mieszkańcy miasta mogli godnie uczcić Nasze Święto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 SIERPNIA

1 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00 odbywały się w całej Polsce uroczystości poświęcone 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie „W” przypomniały dźwięki syren rozlegające się w całej Polsce. Przed pomnikiem „Warszawie miastu niepokonanemu” w Sieradzu spotkali się przedstawiciele władz, instytucji, służb mundurowych oraz organizacji pozarządowych by oddać hołd powstańcom warszawskim. Udział w uroczystości brała delegacja Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD w składzie Andrzej DESPUT i Ludwig MOCZYDŁOWSKI, która złożyła wiązankę kwiatów przed pomnikiem.

                                                                                          Wiesław BEDNARSKI

Foto: SIERADZ TO MY - Zbigniew Dymiński

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

CZERWCOWE SPOTKANIE

W dniu 26.06.2017 roku w Klubie 15 BWD odbyło się kolejne zebranie członków Stowarzyszenia Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia.

Pierwszym punktem spotkania było wręczenie poprzedniemu prezesowi stowarzyszenia p. Janowi KOWALSKIEMU podziękowań za dotychczasową pracę. W imieniu członków stowarzyszenia podziękowania wręczyli obecny prezes Andrzej DESPUT, pan Jan STACHURA oraz pani Helena PŁÓCIENNIK. Kolejnym punktem było zapoznanie członków z programem obchodów Święta Wojska Polskiego w Sieradzu. Sekretarz pan Wiesław BEDNARSKI omówił wszystkie elementy wchodzące w skład obchodów. Prezes stowarzyszenia zaprosił wszystkich członków na w/w przedsięwzięcie podkreślając wagę uroczystości i rolę jaką odgrywa w społeczeństwie. Następnie koledzy pan Ludwig MOCZYDŁOWSKI i pan Przemysław SERWETA przedstawili zebranym osobom historię skautingu i harcerstwa. Była to wspaniała lekcja przypominająca nam jak ważną rolę pełnią w wychowaniu młodzieży.

Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem wszystkich uczestników spotkania oraz małym poczęstunkiem przygotowanym przez Kasyno.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZMIANA KIEROWNICTWA

Dobiega końca trzecia kadencja władz Stowarzyszenia Przyjaciół 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, która trwała od 2013 do 2017 roku. W ostatnich dniach ustępujący zarząd przekazywał obowiązki nowemu zarządowi. Ostatnią czynnością było przekazanie obowiązków prezesa Stowarzyszenia. Pełniący dotychczas funkcję prezesa Jan Kowalski przekazał kierowanie Stowarzyszeniem Przyjaciół 15. SBWD panu Andrzejowi Desputowi. Po przekazaniu obowiązków nowy prezes otrzymał życzenia pomyślności w pracy na rzecz rozwoju Stowarzyszenia oraz dalszej współpracy z 15. Sieradzką Brygadą Wsparcia Dowodzenia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 maja br. obchodziliśmy 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji. Ustawa zasadnicza ustanowiona 3 maja 1791 roku była aktem o istotnym znaczeniu dla Narodu Polskiego. Była ona próbą ratowania Ojczyzny. Na zaproszenie Zarządu Powiatu Sieradzkiego i Prezydenta miasta Sieradza członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD byli uczestnikami tegorocznych obchodów. Po uroczystej Mszy Świętej odprawionej w Kościele p.w. Wszystkich Świętych uczestnicy obchodów przemaszerowali na plac przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po podniesieniu flagi państwowej i wystąpieniu Starosty Sieradzkiego odczytany został Apel Pamięci zakończony salwą honorową w wykonaniu żołnierzy 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Na zakończenie uroczystości delegacje instytucji i organizacji społecznych złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego. W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD wiązankę kwiatów złożyli: Ludwik Moczydłowski, Wiesław Bednarski oraz Jan Stachura.

                                                                                                                                Wiesław Bednarski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONFERENCJA ŁĄCZNOŚCI

Już po raz ósmy odbywała się w Sieradzu Konferencja Łączności. Doniosłe to wydarzenia trwało tym razem trzy dni. 26 kwietnia spotkali się oficerowie łączności i informatyki WP. W dniach 27 i 28 kwietnia odbywała się dalsza część VIII Konferencji Łączności współorganizowanej przez 15. Sieradzką Brygadę Dowodzenia, Stowarzyszenie Przyjaciół 15. SBWD i ŚZPŻŁ. Przybyli na nią przedstawiciele instytucji i jednostek wojskowych oraz firm zajmujących się projektowaniem i produkcją systemów i sprzętu teleinformatycznego przeznaczonego między innymi dla Wojska Polskiego. Otwarcia konferencji dokonał dowódca 15. SBWD płk Robert Krupa. Miłym akcentem kończącym wystąpienie dowódcy brygady było uhonorowanie najbardziej zaangażowanych w dotychczasową organizację konferencji łączności. Wśród wyróżnionych znalazło się również Stowarzyszenie Przyjaciół 15. SBWD. Przez dwa dni w Teatrze Miejskim prezentowane były różne rozwiązania techniczne i systemowe w dziedzinie telekomunikacji. Przez te dwa dni głos zabrało dwudziestu pięciu przedstawicieli uczelni i instytucji wojskowych oraz zaproszonych firm. Wystąpieniom przedstawicieli świata nauki i przemysłu towarzyszył pokaz sprzętu łączności, który rozmieszczony był na Placu Teatralnym oraz wzdłuż ul. Dominikańskiej. VIII Konferencja Łączności ponownie zgromadziła szerokie rzesze profesjonalistów z dziedziny wojskowej łączności z całej Polski oraz mieszkańców i młodzież szkolną Sieradza. Wśród zgromadzonych na sali obrad byli obecni między innymi członkowie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ z prezesem gen. bryg. Edmundem Smakulskim na czele oraz przedstawiciele oddziałów tego związku znajdujących się w różnych rejonach Polski. Stowarzyszenie Przyjaciół 15. SBWD reprezentował prezes Jan Kowalski oraz Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Jan Stachura, Krzysztof Bogus, Ludwik Moczydłowski oraz Andrzej Desput.

                                                                                                                                    Jan Kowalski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE WALNE ZEBRANIE

CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ 15. SBWD

W dniu 27 marca 2017 roku odbyło się Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD.

Po powitaniu przybyłych na zebranie członków, prezes Stowarzyszenia pan Jan Kowalski w imieniu Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności Związku za miniony rok. Na zakończenie sprawozdania przypomniał zebranym najważniejsze osiągnięcia z okresu trwania trzeciej kadencji. Podkreślił bardzo dobrą współpracę z 15. Sieradzką Brygadą Wsparcia Dowodzenia. Przedstawił propozycję zamierzeń do realizacji przez nowy Zarząd. Gorąco podziękował za czteroletnią, ofiarną pracę członkom Władz Stowarzyszenia oraz za aktywność i tworzenie dobrego klimatu do pracy przez wszystkich członków Stowarzyszenia. Po krótkiej dyskusji sprawozdanie Zarządu zostało przyjęte.

Następnym punktem zebrania było złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej przedstawione przez jej przewodniczącego pana Tadeusza Miedziaka. Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag. Na wniosek Komisji Rewizyjnej członkowie Stowarzyszenia udzielili Zarządowi absolutorium za 2016 rok.

Kolejnym punktem zebrania był wybór Władz Stowarzyszenia na czwartą kadencję. Przewodniczący zebrania pan Jan Stachura udzielił głosu prezesowi Janowi Kowalskiemu, który powiadomił o rezygnacji z kandydowania do nowych władz oraz przedstawił propozycję nowego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Po zgłoszeniu kandydatów do nowych Władz Stowarzyszenia odbyło się tajne głosowanie członków stowarzyszenia.

Wybrano nowy Zarząd w składzie:

pan Andrzej Desput – prezes,

pan Jan Stachura – wiceprezes,

pan Wiesław Bednarski – sekretarz,

pan Ludwik Moczydłowski – skarbnik,

pan Marian Frajtak – członek,

 Oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

pan Tadeusz Miedziak – prezes,

pan Tadeusz Gajdziński – sekretarz,

pan Krzysztof Kalinowski - członek

Wszyscy zebrani brawami podziękowali dotychczasowym członkom Władz Stowarzyszenia za duży wkład pracy oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju Stowarzyszenia.

Nowe Władze Stowarzyszenia rozpoczną swoją działalność od 1 czerwca 2017 roku.

Na tym zebranie zakończono.

                                                                                                                                Wiesław Bednarski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD

W dniu 03.02.2017 roku w Sali Tradycji 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia w obecności rodziców, wychowawców i dyrektorów szkół odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego pt. „Ślady walko o wolność Ojczyzny w mojej okolicy”. Konkurs organizowany był przez Stowarzyszenie Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia i Klub 15 BWD, skierowany do szkół ponadpodstawowych powiatów: sieradzkiego, wieluńskiego, zduńskowolskiego i poddębickiego. Ku naszemu zadowoleniu dotarło do nas kilkadziesiąt fotografii. Wybór nie był łatwy ponieważ poziom nadesłanych prac fotograficznych okazał się bardzo wysoki. Jednakże Jury przyznało I, II i III miejsce oraz jedno wyróżnienie.

Wystawa prezentowana będzie w Klubie 15 BWD w Sieradzu przy ulicy Sienkiewicza 6.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------